Huishoudelijk reglement 2020 – 2021

Het huishoudelijk reglement heeft o.a. betrekking op:

 • Voor spelers: houding, mentaliteit, hygiëne, verzorging, voeding, fairplay, stiptheid, studie, discipline, levenswijze, kwetsuren, afspraken, kledij, vervoer, materiaalbeheer, gedrag t.o.v. tegenstander/scheidsrechter/publiek/schorsingen, …
 • Voor ouders: sportief gedrag, positieve instelling, kritiek, medewerking activiteiten, coaching, aanmoediging, kritiek op scheidsrechter, …
 • Voor trainers en afgevaardigden: voorbeeldfunctie, taalgebruik, coaching, eerlijkheid, gedrag t.o.v. tegenstander/scheidsrechter/publiek, respect, sportiviteit, communicatie, integriteit, ambassadeur van de club, naleven van interne reglementen, teamwork, …

Stiptheid

 • Je bent uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de training op het terrein aanwezig en klaar om de training te starten.
 • Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 30 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
 • Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen op een locatie in Schaffen. De trainer bepaalt en communiceert de locatie en het stipte vertrekuur en zorgt dat het volledige team tijdig (zie thuiswedstrijd) aanwezig is.
 • Aanwezigheid op de training is verplicht en wordt nauwkeurig opgevolgd. Aanwezigheid op en discipline tijdens trainingen is een belangrijke factor in de ploegselectie voor de wedstrijden. Gewettigde afwezigheden worden hierbij uiteraard in rekening genomen.
 • Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn voor de training of de wedstrijd, verwittigt hij tijdig en persoonlijk de trainer.
 • Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamersverlaten.
 • Bij een wedstrijd heeft iedere speler vanaf 12 jaar zijn identiteitskaart bij. Spelers die hun identiteitskaart niet bij hebben, worden NIET opgesteld! Naast een boete voor de club verliest de ploeg immers met forfaitcijfers.

Houding

 • Wees altijd en overal beleefd.
 • Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
 • Bij aankomst en vertrek begroet je trainers en afgevaardigden.
 • Elke speler groet de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).
 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.

Hygiëne

 • Na iedere wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.
 • Vanaf U8 houdt enkel de trainer en/of afgevaardigde toezicht in de kleedkamer.
 • Gelieve bij kwetsuren een arts of kinesist te raadplegen. een ongevalsaangifte is aanwezig in de kantine, of kan bekomen worden bij de gerechtigde correspondent. Het formulier moet binnen de termijn (staat vermeld op het formulier) bezorgd worden aan de gerechtigde correspondent om te kunnen genieten van een tussenkomst van de verzekering
 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, …) gedragen tijdens de wedstrijd of training.

Kleding en materiaal

 • De club zorgt voor wedstrijdkledij, spelers krijgen hun clubpakket in bruikleen en zijn hier zelf verantwoordelijk voor, de jeugdtruitjes worden via een beurtrolsysteem onder de ouders/spelers telkens uitgewassen en blijven eigendom van de club.
 • De club zorgt voor een bal voor alle spelers in bruikleen. Iedereen brengt zijn persoonlijke bal mee naar de training.
 • Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke wedstrijd en training (zit niet in clubpakket.
 • Voetbalschoenen: We raden iedereen aan om met voetbalschoenen met vaste studs te spelen.
 • Voetbalschoenen dienen steeds droog en gepoetst te zijn.
 • Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.
 • Regenvestje en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de winterperiode.
 • Elke speler is verplicht om zijn officiële training en polo/shirt te dragen zowel voor als na de wedstrijd!
 • De verloren voorwerpen bevinden zich in de kantine en kunnen op eenvoudige vraag door de trainer of afgevaardigde overhandigd worden.
 • Wij vragen met aandrang geen waardevolle voorwerpen, sieraden , uurwerken, MP3’s, game boys, enz… mee naar de club te brengen.
 • In geen enkel geval aanvaardt de club een verantwoordelijkheid voor verloren of verdwenen persoonlijke bezittingen.

Infrastructuur

 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt.
 • De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche, maar ook niet tegen een buitenmuur.
 • Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de trainer/afgevaardigde van de club. Hij mag spelers aanduiden om de kleedkamer te poetsen, maar controleert nadien altijd.
 • Het trainingsmateriaal zal volgens een beurtrol steeds naar het trainingsveld worden gedragen en na de training terug verzameld worden.
 • Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet.
 • Bij opzettelijke beschadiging worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler.
 • Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

Lidgeld

 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt.
 • De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche, maar ook niet tegen een buitenmuur.
 • Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de trainer/afgevaardigde van de club. Hij mag spelers aanduiden om de kleedkamer te poetsen, maar controleert nadien altijd.
 • Het trainingsmateriaal zal volgens een beurtrol steeds naar het trainingsveld worden gedragen en na de training terug verzameld worden.
 • Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet.
 • Bij opzettelijke beschadiging worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler.
 • Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

Vervoer

 • Alle verplaatsingen worden met de auto gemaakt.
 • Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto’s. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt altijd de trainer of afgevaardigde
 • Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

Studies

 • De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.
 • Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit gemeld maar daar zal steeds begrip voor getoond worden.
 • Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!

Supporters

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn uiteraard van harte welkom langs de velden en in de kantine van de club. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het voetbal. Wel wordt verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten.

Ouders

 • Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw eigen kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
 • U vervult een voorbeeldfunctie.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.
 • Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (bvb. premies voor doelpunten) is uit den boze.
 • Wij vragen u ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 • Gelieve negatieve en positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
 • Inschrijving in onze club impliceert dat wij op u rekenen, d.w.z. aanwezigheid van spelers op trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten.
 • Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer, dejeugdcoördinator of het bestuur, en dit in deze volgorde. Voor extra-sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde(n) of het bestuur contacteren, en dit in deze volgorde.
 • Voor de veiligheid en gezondheid van onze jeugd, vragen wij de ouders hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 10 min na het einde van de training.
Scroll to Top