Nieuwbouw

Via een wijziging eind 2011 in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd vastgelegd dat het Oosterlindeveld in Schaffen (achter de gemeentelijke basisschool in de Vroentestraat) een herbestemming als sport- en recreatiezone krijgt.

In 2017 werd het inrichtingsplan goedgekeurd door het Diestse stadbestuur.

Het Oosterlindeveld zal een groene ruimte worden met sport- en recreatiemogelijkheden voor tal van lokale verenigingen.

Voor Sparta Schaffen wordt er in dit project plaats voorzien voor 2 voetbalvelden en een kantine.

inrichtingsplan Oosterlindeveld

In begin 2020 werden de infrastructuurwerken gestart (openbare aanbesteding gegund eind januari). Deze werken zijn nu (oktober) zo goed als klaar:

  1. het rooien van bomen en beplantingen op het bestaand terrein
  2. het bouwrijp maken van het terrein (nivelleren, aanleg drainage en wadi’s, aanleg riolering)
  3. aanleg van een voetweg in asfalt (school-parking)
  4. aanleg van 111 parkeerplaatsen in grasbetontegels
  5. aanleg toegangsweg parking in asfalt
  6. aanleg van een fietsenstalling (20 fietsen)
  7. herprofileren van bermen, herstellen van grazige vegetatie en planten van 54 bomen

De aanleg van de voetbalvelden (inzaaien en onderhoud grasvelden) en de oefenpiste voor paarden is niet mee opgenomen in deze infrastructuurwerken.

Na lang onderhandelen is de kogel eindelijk door de kerk.
Het kunstgrasveld zal klaar zijn in september op Oosterlinde.

In september zal er dus een kunstgrasveld liggen met omheining, verlichting, gelijnd en met doelen volgens de opgelegde regels.
Daarnaast zal er ook nog een gewoon grasveld liggen, dat door Sparta Schaffen van al het nodig voorzien zal worden.
Kantine gaat voorlopig uitgebaat worden in een container. Er zullen ook containers komen voor kleedkamers en douchen vanuit stad Diest.
Dit met de hoop dat we zelf snel onze kantine en kleedkamers kunnen neerzetten.

Scroll naar boven
Scroll to Top