Nieuwbouw

Via een wijziging eind 2011 in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd vastgelegd dat het Oosterlindeveld in Schaffen (achter de gemeentelijke basisschool in de Vroentestraat) een herbestemming als sport- en recreatiezone krijgt.

In 2017 werd het inrichtingsplan goedgekeurd door het Diestse stadbestuur.

Het Oosterlindeveld zal een groene ruimte worden met sport- en recreatiemogelijkheden voor tal van lokale verenigingen.

Voor Sparta Schaffen wordt er in dit project plaats voorzien voor 2 voetbalvelden en een kantine.

inrichtingsplan Oosterlindeveld

In begin 2020 werden de infrastructuurwerken gestart (openbare aanbesteding gegund eind januari). Deze werken zijn nu (oktober) zo goed als klaar:

  1. het rooien van bomen en beplantingen op het bestaand terrein
  2. het bouwrijp maken van het terrein (nivelleren, aanleg drainage en wadi’s, aanleg riolering)
  3. aanleg van een voetweg in asfalt (school-parking)
  4. aanleg van 111 parkeerplaatsen in grasbetontegels
  5. aanleg toegangsweg parking in asfalt
  6. aanleg van een fietsenstalling (20 fietsen)
  7. herprofileren van bermen, herstellen van grazige vegetatie en planten van 54 bomen

De aanleg van de voetbalvelden (inzaaien en onderhoud grasvelden) en de oefenpiste voor paarden is niet mee opgenomen in deze infrastructuurwerken.

Help Sparta Schaffen dit project voor onze jeugd te realiseren !

Wij zijn op zoek naar goede ideeën, expertise en mankracht voor de verdere aanleg van de voetbalvelden en de nieuwbouw van de kantine. Als je interesse hebt om je steentje bij te dragen, laat het zeker weten via onderstaande link.

Scroll to Top